Stichting Geuzenverzet 1940-1945
Print    
Home

Contact

Links

Site Map

Disclaimer

Persinformatie

Donateur worden?  
Geschiedenis      Geuzenmonument      Herdenken      Geuzenpenning      Stichting Geuzenpenning     
                                                     
Tachtigjarige Oorlog

De huidige Geuzenpenning is de opvolger van de Geuzenpenning uit de Tachtigjarige Oorlog.

Edelen in opstand tegen Spaanse overheersing
Toen Karel V in 1555 afstand deed en zijn zoon Filips II de troon besteeg, waren de Nederlandse gewesten in grote verwarring. Er was armoede en de kerkhervorming van Luther en Calvijn had een scheiding der geesten teweeggebracht. Koning Filips II, die als vurig katholiek vanuit Spanje regeerde, wilde paal en perk stellen aan de godsdienstige ongehoorzaamheid en stuurde daarvoor zijn zuster Margaretha van Parma naar de Lage Landen.  In april 1566 kwamen edelen van de Lage Landen in opstand tegen de Spaanse overheersing. De autonomie van de gewesten werd teruggedraaid en de edelen waren het daarmee oneens.

Met smeekschrift naar Brussel
Een delegatie ging met een 'smeekschrift' naar landvoogdes Margaretha van Parma in Brussel. Margaretha stond de edelen echter niet te woord en liet hen afschepen door Graaf De Barlaymont. Daarop ontstond enig tumult en lawaai. Toen Margaretha vroeg wat er aan de hand was, antwoordde de graaf smalend: ‘Ce ne sont que des gueux.’ Vertaald in het Nederlands: ‘Het zijn maar bedelaars.’ Dit kwam Hendrik van Brederode, die de leiding had, ter ore. Tijdens een maaltijd op de terugweg bracht hij een heildronk uit op zijn mannen: ‘Vivent les Gueux!’ Ofwel: ‘Leve de Geuzen!’

Scheldnaam 'Geuzen' werd eretitel
Vanaf dit tijdstip werd de scheldnaam een eretitel. Er werden Geuzenpenningen gesmeed, die als openlijk blijk van verzet aan een lint om de hals werden gedragen. In de Tachtigjarige Oorlog, waarin de basis voor onze democratie werd gelegd, speelden de Geuzen een belangrijke rol.

In 1648 kwam er een einde aan de Tachtigjarige Oorlog en werd de Republiek der Verenigde Nederlanden als onafhankelijke natie internationaal erkend.


De zilveren Geuzenpenning van nu is geïnspireerd op de Geuzenpenning uit de Tachtigjarige Oorlog. De penning toont twee in elkaar grijpende handen als teken van verbondstrouw en een bedeltas waaraan twee kalebassen als drinknappen hangen. Het opschrift luidt: ‘Jusques à porter la besase.’ Dit betekent: ‘Tot het dragen van de bedelzak.’

 

 


 terug
      ©2007
      Stichting Geuzenverzet