Stichting Geuzenverzet 1940-1945
Print    
Home

Contact

Links

Site Map

Disclaimer

Persinformatie

Donateur worden?  
Geschiedenis      Geuzenmonument      Herdenken      Geuzenpenning      Stichting Geuzenpenning     
                                                     
Toespraak Frans Weisglas

Toespraak uitreiking Geuzenpenning 2017 aan Alice Nkom en Michel Togué in de Grote Kerk te Vlaardingen op 13 maart 2017 door Frans Weisglass , voorzitter Stichting Geuzenpenning      

 

Familieleden van oud-Geuzen, plaatsvervangend Commissaris van de Koning, mevrouw de burgemeester, dames en heren, meisjes en jongens, Cleo Campert, kleindochter van Jan Campert.  Namens de Stichting Geuzenpenning heet ik u, heet ik jullie van harte welkom.

Sinds 1987 ontvangen mensenrechtenactivisten en organisaties vanuit de hele wereld  in deze kerk de Geuzenpenning.  Ook vanmiddag eren wij twee  bijzondere en moedige mensen. Het bestuur is trots dat zij hier aanwezig kunnen zijn.

Dames en heren,

In 2012 werd de Geuzenpenning uitgereikt aan Gregory Shvedov, de man achter een onafhankelijke nieuwssite over de Kaukasus. Hij is een extreem moedige man, zelf vindt hij overigens van niet. Vragen van de pers over bedreigingen –niet iedereen kan zoals u weet onafhankelijke journalistiek in de Kaukasus en Rusland waarderen- deed hij in 2012 luchtig af met ‘Tja, wat kan je er aan doen? Ik probeer me er daarom niet al te druk over te maken’.

Maar het is een onweerlegbaar gegeven dat Shvedov stelselmatig bedreigd wordt. Zo heeft op 4 januari van dit jaar de voorzitter van het parlement van Tsjetsjenië hem  in het openbaar ernstig bedreigd. De reactie van Shvedov is weer typisch voor hem. De bedreigingen, reageerde Shvedov, zijn niet alleen gericht op hem persoonlijk, maar in feite op álle journalisten die hun werk proberen te doen in de Kaukasus. Kort daarop volgde een reactie van de Tsjetsjeense vertegenwoordiger van mensenrechten, die was niet bepaald bemoedigend te noemen… Gregory Shvedov zou de situatie alleen maar gebruiken om zijn ‘schandalige internetpublicaties’ te promoten, zei hij.  

Human Rights Watch en Amnesty International proberen Shvedov bij te staan, op uw stoel heeft u een kaart van Amnesty gevonden waarmee u kunt protesteren tegen de bedreigingen die Shvedov moet ondergaan. Ik druk u op uw hart om de kaart in te vullen, we mogen deze moedige man niet in de steek laten.

 

En over moedige mensen gesproken… Graag heet ik, namens het bestuur van de Stichting Geuzenpenning, onze laureaten hartelijk welkom. Ik vraag u om een warm applaus voor: Alice Nkom  en Michel Togué!

Het is moeilijk voor te stellen hoe zwaar hun werk in Kameroen als advocaat is, om dagelijks te worden tegengewerkt, gepest en bedreigd als ze lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders voor de rechter verdedigen. Het is te gek voor woorden dat universele fundamentele rechten met voeten worden getreden, dat de overheid actief LHBT’ers opspoort en vervolgt. Dat Alice Nkom en Michel Togué tegen de stroom in doorgaan met het helpen van mensen die alleen maar vervolgd worden omdat ze geen hetero zijn, is dan ook van onschatbare waarde. Hoe eenzaam moet je je voelen als niemand je wilt verdedigen, als elke deur waar je aanklopt meteen wordt dichtgeslagen?

Maar hoe is het hier in Nederland dan? Worden bijvoorbeeld transgenders nooit gediscrimineerd? In NRC Handelsblad stond vorige maand een artikel over transgenders op de werkvloer.  Een fors aantal transgenders in Nederland zegt vanwege hun achtergrond te worden gediscrimineerd op het werk, blijkt uit een onderzoek van de Universiteit van Humanistiek in Utrecht, uitgevoerd in samenwerking met de Universiteit Maastricht, belangenorganisatie Transgender Netwerk Nederland en GenderTalent, een stichting voor loopbaanbegeleiders van transgenders. ‘Als man werd ik eerlijker betaald en had ik duidelijk meer aanzien,’ zegt één van deelnemers aan het onderzoek. Een andere deelnemer zegt: ‘Mijn plan om voortaan als vrouwelijke werknemer aan de slag te gaan, was een reden om mij te ontslaan.” Veel transgenders zitten in Nederland werkloos thuis.  Dit is ook te gek voor woorden.

Dames en heren, jongens en meisjes, ik ga nu over tot het voorlezen van het toekenningsbesluit:

Het bestuur van de Stichting Geuzenpenning heeft, overeenkomstig de in de statuten vastgelegde doelstelling, de Geuzenpenning 2017 eenstemmig toegekend aan:

 

ALICE NKOM en MICHEL TOGUÉ

Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Dit fundamentele recht hebben de Verenigde Naties kort na de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog vastgelegd in het eerste artikel van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Ondanks deze verankering in het internationale recht staat dit artikel in  Kameroen zwaar onder druk. Homo’s, lesbiennes, biseksuelen en transgenders worden stelselmatig gediscrimineerd, gearresteerd en vervolgd.

Het is dan ook zeer bewonderenswaardig dat Alice Nkom en Michel Togué als een van de weinige advocaten in hun land deze fundamentele rechten met verve verdedigen. Ze worden daarbij ernstig gehinderd, beledigd en bedreigd. Toch gaan ze beiden onvermoeibaar door met hun waardevolle werk. Zij behalen daarbij ook successen. Zo is het aantal veroordelingen in Kameroen de laatste jaren fors gedaald, er lijkt een kentering te hebben plaatsgevonden.

Alice Nkom en Michel Togué maken onbetwistbaar het verschil. Zij laten zien dat ook een enkeling bergen kan verzetten. Met de toekenning van de Geuzenpenning spreekt het stichtingsbestuur zijn grote waardering uit voor de moedige inzet van Alice Nkom en Michel Togué. Zij zijn hiermee een meer dan waardige ontvanger van de Geuzenpenning.

 

Vlaardingen, 13 maart 2017

 

Voor de Stichting Geuzenpenning,

 

de voorzitter,                                   de secretaris,                                                   de penningmeester, 

drs. F.W. Weisglas                          mr. A.M.M. Jetten MSc                               ir. J.H.M. Lindenberghterug
      ©2007
      Stichting Geuzenverzet