Stichting Geuzenverzet 1940-1945
Print    
Home

Contact

Links

Site Map

Disclaimer

Persinformatie

Donateur worden?  
Geschiedenis      Geuzenmonument      Herdenken      Geuzenpenning      Stichting Geuzenpenning     
                                                     
Oud-Geus Piet van der Harst overleden

OUD-GEUS PIET VAN DER HARST OVERLEDEN

Piet van der Harst overleed op 7 juni 2007 op 87-jarige leeftijd.
Piet van der Harst behoorde tot de eerste groep verzetsstrijders in Nederland. Hij sloot zich aan bij de Geuzengroep van Bernard IJzerdraat. De Geuzengroep pleegde in de eerste maanden van de Tweede Wereldoorlog ‘lichte’ verzetsdaden, zoals het maken van Geuzenberichten en het saboteren van bekabeling. Piet van der Harst werd voor zijn daden door de Duitse bezetter gevangen gezet en in concentratiekampen opgesloten.

Piet van der Harst was jarenlang voorzitter van de Vereniging van Ex-Politieke Gevangenen, afdeling Vlaardingen. Hij zat vanaf 1987 in het bestuur van de Stichting Geuzenverzet 1940-1945. Deze Stichting is sinds dat jaar verantwoordelijk voor de jaarlijkse uitreiking van de Geuzenpenning aan personen en instellingen, die zich inzetten voor democratie en vrijheid van meningsuiting en tegen dictatuur, racisme en discriminatie.

Tot 2005 was Piet van der Harst bestuurslid van de Stichting Geuzenverzet 1940-1945.

Er is op dinsdag 12 juni afscheid van hem genomen op de begraafplaats Holy in Vlaardingen.

Hieronder volgen enkele fragmenten uit de toespraak van de burgemeester van Vlaardingen bij de begrafenisplechtigheid van Piet van der Harst.

We herdenken vandaag Piet van der Harst, die afgelopen donderdag op 87-jarige leeftijd is overleden. Piet was vanaf 1987 bestuurslid van de Stichting Geuzenverzet 1940-1945. Zijn zoon Bart was toen secretaris van de stichting. Piet was daar erg trots op.

Piet was lange tijd voorzitter van de uitvoeringscommissie die de jaarlijkse herdenking van het Geuzenverzet en de uitreiking van de Geuzenpenning organiseert. We weten dat de Geuzenpenning personen en instellingen eert die streden of strijden tegen discriminatie en dictatuur en voor democratie en vrijheid.

Ieder jaar vind ik het persoonlijk opnieuw indrukwekkend hoe het steunen van hedendaagse mensenrechtenactivisten gecombineerd wordt met het herdenken van de omgekomen Geuzen in de Tweede Wereldoorlog.

Voor Piet stond die 13e maart indringend in het teken van het Geuzenverzet. De Geuzen die samen de oorlog hadden doorgemaakt, hadden een band voor het leven. Zij waren veel van hun makkers in de oorlog kwijtgeraakt. In gedachten bleven ze hun overleden verzetsvrienden altijd trouw. Als vrienden die je niet in de steek laat. Ze bekommerden zich ook over hun weduwen. In de oorlog was een gevleugelde uitspraak tegen een vriend die overleed: “Wij zullen voor hen zorgen”. Dat betekende: zorgen voor het gezin dat achterbleef. Dit hebben de teruggekeerde verzetsmensen zo goed als kon gedaan.

Piet opende jarenlang de plechtigheid op 13 maart op begraafplaats Emaus. Hij noemde dan de namen van de Geuzen die in het afgelopen jaar waren overleden. Eens begon hij zijn praatje met een gedicht van de joodse dichter Leo Vroman. Dat gedicht ging zo: “Kom vanavond met verhalen / hoe de oorlog is verdwenen / en herhaal ze honderd malen / alle malen zal ik wenen.”

De oorlog heeft Piet nooit losgelaten. Hij behoorde tot een groep Geuzen die in 1942 door de Duitse bezetter werd opgerold. Na diverse strafgevangenissen belandde hij in concentratiekamp Buchenwald. Na de oorlog moest hij langdurig van zijn ontberingen herstellen in een sanatorium.

Piet wilde dat de jeugd zou weten wat er was gebeurd, om ervan te leren. Samen met Piet Nieuwstraten zat hij in de commissie jeugdvoorlichting. Jarenlang gaf hij, net als andere ex-politieke gevangenen, voorlichting op scholen. Die voorlichting is nu opgehouden, omdat de eerste generatie niet meer in staat is de scholen te bezoeken. Op 13 maart zijn wel altijd schoolkinderen aanwezig bij de uitreiking van de Geuzenpenning. Zij worden van tevoren voorgelicht door medewerkers van de Stichting Geuzenverzet. Het is opvallend hoe goed geïnformeerd en gemotiveerd de kinderen die 13e maart bijwonen.

Piet had het erg moeilijk met de dood van zijn vriend, Piet Nieuwstraten, nog geen jaar geleden. Met hem deelde hij veel, ook het bestuurslidmaatschap van de Stichting Geuzenverzet. Toen de Pieten afscheid namen van het bestuur, zei hij: “We komen samen en we gaan samen.” Zo is het ook gegaan, ze waren samen in de oorlog, zaten samen in de Stichting Geuzenverzet en gingen ook samen uit het bestuur. Nu zijn ze ook allebei overleden.

Per heden zijn nog 17 Geuzen in leven.

De tweede generatie blijft actief in de Stichting Geuzenverzet. Met onverminderde inzet, uit respect voor hun ouders, maar ook uit besef van het nut en de noodzaak.

In het bestuur van de Stichting Geuzenverzet zitten één zoon van een Geus, Maarten de Wit, en twee dochters, Riekje Nieuwstraten en Marla de Wilt. Maar ook in de uitvoering zijn kinderen van de Geuzen actief en ook de derde generatie zet zich inmiddels in, zoals Jorieke, Hans en Maarten.

Piet, je kunt erop vertrouwen dat zij, maar ook de andere bestuursleden, de fakkel brandend zullen houden. Rust zacht. We zullen met jouw inzet in gedachten verder gaan met de activiteiten van de Stichting Geuzenverzet.terug
      ©2007
      Stichting Geuzenverzet