Stichting Geuzenverzet 1940-1945
Print    
Home

Contact

Links

Site Map

Disclaimer

Persinformatie

Donateur worden?  
Geschiedenis      Geuzenmonument      Herdenken      Geuzenpenning      Stichting Geuzenpenning     
                                                     
1987 Amnesty International Afdeling Nederland


Amnesty International Afdeling Nederland draagt, binnen het internationale verband, in belangrijke mate bij aan de bestrijding van dictatuur, discriminatie en racisme door bij voortduring schending van mensenrechten, waar ook ter wereld, aan de kaak te stellen. In 1985 gebeurde dat in méér dan 125 landen.

Zij doet dit op een wijze die vrijlating van gewetensgevangenen bevordert. De vereniging pleit tevens voor het mogen hebben van een eigen overtuiging en het recht daarvoor openlijk te mogen uitkomen.

Amnesty verzet zich tegen detentie van politieke gevangenen zonder eerlijk proces en verzet zich tevens tegen wrede, onmenselijke of vernederende behandeling van die gevangenen.

Door het openlijk aan de kaak stellen van tegen de mensenrechten gerichte praktijken, ook door middel van schrijven door personen of groepen aan of voor gevangenen, stelt zij deze zaken in het juiste daglicht.
terug
      ©2007
      Stichting Geuzenverzet