Stichting Geuzenverzet 1940-1945
Print    
Home

Contact

Links

Site Map

Disclaimer

Persinformatie

Donateur worden?  
Geschiedenis      Geuzenmonument      Herdenken      Geuzenpenning      Stichting Geuzenpenning     
                                                     
1994 Artsen Zonder Grenzen, afdeling Nederland

Artsen Zonder Grenzen, afdeling Nederland 

Uitgereikt door: drs. Ruud F.M. Lubbers, minister-president

Jonge Nederlandse artsen namen het initiatief om een Nederlandse tak van Médecins sans Frontières op te richten. Op 7 september 1984 werd deze Nederlandse afdeling een feit. Artsen Zonder Grenzen draagt vanuit een diep respect voor de mensenrechten bij aan het recht van een ieder op een menswaardig bestaan.

Artsen, verpleegkundigen en niet-medisch personeel zetten zich vaak onder zeer moeilijke, levensbedreigende omstandigheden in, waar (burger)oorlogen zijn, waar vluchtelingen zijn en waar dringende medische hulp noodzakelijk is. Tot de sociale grondrechten, die sinds 1983 zijn verankerd in onze Grondwet, behoort de zorgplicht van de staat, o.a. de verantwoordelijkheid van de overheid om de volksgezondheid te bevorderen. In veel landen is het met dat grondrecht droevig gesteld. Het zijn met name die landen waar Artsen Zonder Grenzen zich inzet voor medische hulp aan en gezondheidszorg voor de bevolking.terug
      ©2007
      Stichting Geuzenverzet