Stichting Geuzenverzet 1940-1945
Print    
Home

Contact

Links

Site Map

Disclaimer

Persinformatie

Donateur worden?  
Geschiedenis      Geuzenmonument      Herdenken      Geuzenpenning      Stichting Geuzenpenning     
                                                     
2002 Asma Jahangir, Pakistaans advocate en pleitbezorgster voor de rechten van de vrouw

 Asma Jahangir, Pakistaans advocate en pleitbezorgster voor de rechten van de vrouw

Uitgereikt door: mr. Benk H. Korthals, minister van justitie

Asma Jahangir, in de jaren vijftig geboren in een politiek actief gezin, werd in 1978 beëdigd als advocaat. In die tijd zagen in Pakistan allerlei anti-vrouwenwetten het licht. Alles wat vrouwelijk was, was obsceen en onislamitisch. Asma stichtte de Punjab Women Lawyer’s Association en het Women’s Action Forum, een actiegroep die zich keerde tegen allerlei discriminatoire wetgeving. Asma werd vanwege allerlei ‘subversieve’ activiteiten regelmatig gevangen gezet.

In 1982 werd zij beëdigd tot advocaat bij het Pakistaanse High Court. Zij specialiseerde zich in zaken, die te maken hadden met slachtoffers van huiselijk en fundamentalistisch geweld. In 1986 stichtte zij het eerste legale hulpcentrum in Pakistan, dat voorzag in een veilige opvang voor vrouwen, geconfronteerd met geweld in allerlei vormen.

In 1992 werd zij advocaat bij Pakistaans Supreme Court. Daarna trad zij toe tot verschillende internationale (waaronder VN-) organisaties, die zich vooral bezig hielden met het handhaven en bevorderen van de rechten van de vrouw. Zij en haar familie zijn meerdere keren met de dood bedreigd en er zijn enkele pogingen tot moord op haar ondernomen.

Zij ontving meerdere internationale onderscheidingen.terug
      ©2007
      Stichting Geuzenverzet