Stichting Geuzenverzet 1940-1945
Print    
Home

Contact

Links

Site Map

Disclaimer

Persinformatie

Donateur worden?  
Geschiedenis      Geuzenmonument      Herdenken      Geuzenpenning      Stichting Geuzenpenning     
                                                     
2003 Defence for Children International (DCI)

 Defence for Children International (DCI)

Uitgereikt door: mw. mr. Winnie Sorgdrager, secretaris van het algemeen bestuur van UNICEF-Nederland


Defence for Children International (DCI) omvat een netwerk van internationale organisaties die werken aan het bevorderen van de fundamentele rechten van het kind op basis van de United Nations Convention on the Rights of the Child, dat in 1989 door 191 landen is ondertekend en goedgekeurd. DCI is opgericht in 1979, het Internationale Jaar van het Kind. De organisatie zet zich in voor erkenning en bescherming van de mensenrechten van kinderen.

DCI geeft informatie over de rechten van het kind, die dezelfde zijn als de rechten van volwassenen. Ook onderzoekt zij schendingen van kinderrechten, voert actie tegen schendingen van kinderrechten en zet kinderhulpprojecten op in ontwikkelingslanden.

Thema’s, die aan de orde komen, zijn o.a.:

  • seksueel misbruik van kinderen
  • kinderen in conflict met de wet
  • kinderarbeid
  • kinderen bij gewapende conflicten.


terug
      ©2007
      Stichting Geuzenverzet