Stichting Geuzenverzet 1940-1945
Print    
Home

Contact

Links

Site Map

Disclaimer

Persinformatie

Donateur worden?  
Geschiedenis      Geuzenmonument      Herdenken      Geuzenpenning      Stichting Geuzenpenning     
                                                     
2006 Haitham Maleh

 Geuzenpenning 2006 voor Haitham Maleh

Uitgereikt door Minister dr. B.R. Bot, minister van Buitenlandse Zaken. 

Het bestuur van de Stichting Geuzenverzet 1940-1945 heeft de Geuzenpenning 2006 toegekend aan de Syrische Haitham Maleh voor zijn moedige inzet voor de rechten van de mens. Met het uitreiken van de Geuzenpenning wil de stichting de mensenrechten-activisten in SyriŽ steunen en erkenning vragen voor hun strijd.

Haitham Maleh (1931) maakt deel uit van een kleine kring mensenrechtenactivisten die de moed hebben om de intimidaties van het Syrische regime te trotseren. Hij heeft zelf zeven jaar gevangen gezeten voor zijn opvattingen (1980-1987). Maleh is advocaat, lid van het bestuur en voormalig voorzitter van de niet erkende maar in de praktijk gedoogde Human Rights Association in SyriŽ (HRAS) in SyriŽ. De nu 74-jarige Maleh is een voorbeeld voor anderen in SyriŽ. Hij is gerespecteerd, zelfs door zijn tegenstanders (de geheime diensten).

Maleh sprak in 2003 de Bondsdag toe op tournee door West-Europa over het belang van het opheffen van de noodtoestand in SyriŽ. Hij zet zich in voor een onafhankelijke rechtspraak, tegen de doodstraf voor leden van de Moslim Broederschap en voor de vrijlating van politieke gevangenen. De kleine groep activisten waar Maleh deel van uitmaakt is door de effectieve repressie van het Syrische regime goeddeels verstoken van internationale aandacht.


Situatie in SyriŽ

De bevolking van SyriŽ bestaat voornamelijk uit Arabieren met daarnaast Koerden en ArmeniŽrs. De meeste mensen zijn moslim, maar er is ook een christelijke minderheid. SyriŽ werd in 1946 een onafhankelijke staat, nadat het land enkele decennia Frans mandaatgebied was geweest. In 1963 kwam in SyriŽ de Baíath-partij via een staatsgreep aan de macht, werd de noodtoestand ingesteld en werden de in de grondwet toegekende waarborgen, rechten en vrijheden buiten werking gesteld. Een situatie die tot heden voortduurt. In 1970 greep Hafez al-Assad de macht. Hij vestigde een dictatuur, waarvan hijzelf hoofd bleef tot aan zijn dood in 2000. Daarna kwam zijn zoon Bashar al-Assad aan de macht, die de regeerstijl van zijn vader helaas grotendeels heeft overgenomen.

In SyriŽ worden personen die het recht op vrije meningsuiting uitoefenen vervolgd. Koerden worden in hun culturele uitingen belemmerd. De rechtsgang bij onder de noodtoestand ingestelde speciale rechtbanken is zeer oneerlijk. Mishandeling in detentie komt veelvuldig voor en politieke gevangenen lopen het risico gemarteld te worden. Er zijn berichten over gedetineerden die onder onduidelijke omstandigheden zijn overledenterug
   Open brief Stichting Geuzenverzet 1940-1945
   Terugblik op uitreiking 2006
      ©2007
      Stichting Geuzenverzet