Stichting Geuzenverzet 1940-1945
Factsheet Girls Not Brides

Girls Not Brides


Trouwen uit liefde is in de 21ste eeuw nog altijd niet de normaalste zaak van de wereld. Meer dan 700 miljoen vrouwen zijn getrouwd voordat ze 18 jaar werden; bij 250 miljoen van hen is er zelfs sprake van uithuwelijking vóór hun vijftiende verjaardag. Nog steeds trouwen elke dag 41.000 meisjes, meestal met een veel oudere man. Dat zijn 15 miljoen meisjes elk jaar, hun jeugd komt daarmee tot een abrupt einde. Onacceptabel, vindt Girls Not Brides. Deze organisatie spant zich sinds 2011 in om deze kindhuwelijken te stoppen die meisjes van hun jeugd, rechten en toekomst beroven.

Girls Not Brides is een wereldwijd samenwerkingsverband. Ongeveer duizend organisaties in meer dan 95 landen werken samen met één gemeenschappelijk doel: het stoppen van het kindhuwelijk binnen één generatie. De organisaties die verbonden zijn aan Girls Not Brideswerken in allerlei sectoren zoals volksgezondheid, onderwijs, mensenrechten en humanitaire hulp en variëren van groepen die op lokaal niveau opereren tot grote internationale organisaties.

Want het kindhuwelijk heeft verwoestende effecten op het leven van miljoenen meisjes. Zo zorgt het huwelijk er meestal voor dat deze meisjes van school af moeten en snel zwanger worden. Een kindhuwelijk kan dan levensgevaarlijke gevolgen hebben. Bij meisjes van 15 tot 19 jaar zijn complicaties tijdens de zwangerschap en de bevalling wereldwijd een van de hoofdoorzaken van vroegtijdige sterfte.

Kindhuwelijken komen overal ter wereld voor. Het gebeurt in elk geloof, land en maatschappij.  Niger, in West Afrika, is het land waar de meeste kindhuwelijken worden voltrokken: daar is 78 procent van alle meisjes al getrouwd vóór hun achttiende jaar. Daarna volgen Centraal Afrikaanse Republiek en Tsjaad die beiden een percentage hebben van 68 procent.

Prinses Mabel van Oranje

Girls Not Brides is gestart in 2011. Het is samen opgericht door Prinses Mabel van Oranje en The Elders. The  Elders is een onafhankelijke groep van wereldleiders die strijden voor vrede en mensenrechten. The Elders is opgericht door Nelson Mandela; van 2008 tot 2012 was Mabel van Oranje de eerste directeur van The Elders. The Elders bevat eminente leden zoals aartsbisschop Desmond Tutu, Kofi Annan, Ban Ki-Moon, Jimmy Carter en Gro Harlem Brundtland, de eerste vrouwelijke premier van Noorwegen. Ook Martti Ahtisaari, die in 2008 de Geuzenpenning kreeg, is lid van The Elders.

Als voorzitter van Girls Not Brides vraagt Prinses Mabel van Oranje onvermoeibaar aandacht voor een van de grootste problemen van deze tijd. Of, zoals ze in een van haar speeches zei: ,,Wat herinnert u zich van uw eigen trouwdag? Wat dat het geluk van die dag? De liefde? Het dansen met vrienden en familie? Of was uw trouwdag de dag dat u van school moest? Was het de dag dat u uw familie moest verlaten om met een man te moeten samenleven die u nog nooit had ontmoet, twee keer zo oud als u? Was het de dag dat u zwanger werd, hoewel u zelf nog maar een kind was?”

Directeur van Girls Not Brides is Lakshmi Sundaram. Sinds 2012 heeft ze Girls Not Brides veranderd van een special project van The Elders in een onafhankelijke organisatie met leden over de hele wereld.

Theory of Change

Er bestaat geen simpele oplossing om een einde te maken aan kindhuwelijken. Girls Not Brides heeft daarom na consultatie van meer dan honderdvijftig leden, de Theory of Change ontwikkeld: de Theorie van Verandering. Vier strategieën staan hierin centraal: meisjes weerbaar en zelfbewust maken (empowerment); families en gemeenschappen mobiliseren; het bieden van ondersteuning aan zowel ongetrouwde als getrouwde meisjes; en het maken en invoeren van goede wetten en beleid. Deze vier strategieën staan niet los van elkaar, ze zijn met elkaar verbonden en versterken elkaar. De deelnemers van Girls Not Brides werken in elk van deze vier gebieden.

Meisjes weerbaar en zelfbewust maken (empowerment)

Alleen als meisjes weten wat hun rechten zijn en hoe ze daar gebruik van kunnen maken, kan het kindhuwelijk verdwijnen. Dit gebeurt op verscheidene manieren. Zo zijn er lesprogramma’s en trainingen die het bewustzijn van meisjes vergroten voor de gevaren van kindhuwelijken. Ook komen ze te weten wat hun rechten zijn, wordt hun zelfvertrouwen vergroot en leren ze om nee te zeggen.

Mobiliseren van families en gemeenschappen

Het zijn in verreweg de meeste gevallen niet de meisjes die beslissen om al op jonge leeftijd te trouwen. Dat zijn de families en gemeenschappen die voor hen deze beslissing nemen. Vaak geven ze deze praktijk generatie op generatie door. Pas als ook zij beseffen dat een kindhuwelijk schadelijk is voor zowel het meisje als de familie en gemeenschap, kan dit patroon worden doorbroken. Mobiliseren van deze families en gemeenschappen kan op allerlei manieren, bijvoorbeeld via buurtactiviteiten, straattheater, kunst en discussies met traditionele, religieuze en andere lokale leiders. Ook het betrekken van mannen en jongens zijn cruciaal om hen ervan te overtuigen dat het stoppen van kindhuwelijken iedereen ten goede komt.

Bieden van ondersteuning

Meisjes die risico lopen om te moeten trouwen en meisjes die al getrouwd zijn, hebben allerlei vormen van ondersteuning nodig. Dat kan bijvoorbeeld door het bieden van gezondheidszorg en onderwijs evenals ervoor te zorgen dat scholen toegankelijk en kindvriendelijk zijn. Ook biedt Girls Not Brides hulp als een meisje uit een huwelijk wil stappen.

Maken en invoeren van wetten en beleid

Goede wetten en beleid spelen een niet weg te denken rol in het stoppen van kindhuwelijken. Die wetten en beleid moeten dan wel daadwerkelijk volledig door de overheid worden ondersteund en ingevoerd om effectief te kunnen zijn. Zo hebben sommige landen wetten die het kindhuwelijk verbieden, maar deze zijn dan nog niet volledig ingevoerd. In andere landen is de minimumleeftijd om te mogen trouwen bij vrouwen lager dan bij mannen. Bovendien bepaalt het Internationale Verdrag van de Verenigde Naties inzake de Rechten van het Kind dat iedereen onder de 18 jaar als kind wordt beschouwd. Met 18 jaar als minimumleeftijd om te mogen trouwen worden kinderen beschermd tegen een huwelijk omdat ze daar nog niet lichamelijk, mentaal en emotioneel klaar voor zijn.

 

Girls Not Brides Nederland

In 2016 zijn dertien Nederlandse deelnemers van Girls Not Brides bijeengekomen om Girls Not Brides Nederland op te richten, zoals Kinderpostzegels, de Universiteit van Amsterdam, Save the Children Nederland, Simavi, Plan Nederland en Amref Flying Doctors. Girls Not Brides Nederland wil kennis over kindhuwelijken delen en op de Nederlandse politieke agenda houden. In Nederland worden naar schatting jaarlijks zo’n 250 kindhuwelijken gesloten.

 

Successen, maar er is nog veel te doen

Sinds haar oprichting hebben het wereldwijde samenwerkingsverband van Girls Not Bridesen haar leden onvermoeibaar gewerkt om ervoor te zorgen dat het kindhuwelijk wereldwijd op de agenda komt én blijft. Veel nationale, regionale en lokale regeringen zijn zich er nu veel meer van bewust van de schadelijke impact van het kindhuwelijk; ook geven zij hulp aan meisjes om hen een andere toekomst te geven. Bovendien hebben veel landen stappen gezet om hun wetgeving tegen kindhuwelijken aan te scherpen; sommigen van hen zijn ook gestart met campagnes tegen deze praktijk. Het doel is nu om het kindhuwelijk te stoppen tegen 2030, zoals opgenomen in de UN Sustainable Development Goals. Toch is er nog veel werk te doen. Totdat elk meisje het recht heeft om zelf te kiezen wanneer, of en met wie ze gaat trouwen, zal het werk om het kindhuwelijk te stoppen nooit voorbij zijn.

Toch is er nog veel werk te doen. Totdat elk meisje het recht heeft om zelf te kiezen wanneer, of en met wie ze gaat trouwen, zal het werk om het kindhuwelijk te stoppen nooit voorbij zijn.