Stichting Geuzenverzet 1940-1945
Toespraak Frans Weisglas bij uitreiking Geuzenpenning aan Girls Not Brides

Toespraak uitreiking Geuzenpenning 2018 aan Girls Not Brides in de Grote Kerk te Vlaardingen op 13 maart 2018 door Frans Weisglas, voorzitter Stichting Geuzenpenning        

 

Familieleden van oud-Geuzen, plaatsvervangend Commissaris van de Koning, mevrouw de burgemeester, dames en heren, meisjes en jongens: namens de Stichting Geuzenpenning heet ik u, heet ik jullie van harte welkom. 

Sinds 1987 ontvangen mensenrechtenactivisten en organisaties vanuit de hele wereld in deze kerk ieder jaar op 13 maart de Geuzenpenning. 

De Geuzen waren de eerste verzetsstrijders in de Tweede Wereldoorlog. Op 13 maart 1941 werden 15 Geuzen en drie leiders van de Amsterdamse Februaristaking gefusilleerd op de Waalsdorpervlakte. Na de oorlog richtten de overgebleven Geuzen de stichting geuzenverzet op, om de geuzenidealen levend te houden.

Doelstelling is het in stand houden en bevorderen van de democratie in Nederland en de waakzaamheid bevorderen tegen alle vormen van dictatuur, discriminatie en racisme. Een doelstelling die helaas ook nu haar noodzaak niet heeft verloren.

Een van de mensen die de Geuzenpenning kregen was Asma Jahangir, Pakistaans advocaat en strijder voor mensenrechten. Zij stichtte  actiegroepen die zich keerden tegen discriminerende wetten tegen vrouwen. Ze werd bedreigd, regelmatig gevangen gezet en er werden moordaanslagen op haar beraamd. Toch ging ze door. Asma Jahangir, onze moedige laureaat van 2002, overleed vorige maand op 66-jarige leeftijd. Wij zijn diep geraakt door haar overlijden.

Dit jaar eren we opnieuw een organisatie die zich inzet voor vrouwen en voor jonge meisjes in het bijzonder. Ik weet zeker dat Asma Jahangir er  trots op zou zijn geweest dat Girls Not Brides de Geuzenpenning straks ontvangt.

Mag ik een groot applaus voor Girls Not Brides, voorzitter en mede-oprichter Prinses Mabel van Oranje en Lakshmi Sundaram, directeur van Girls Not Brides!

Dit is het moment dat ik ook graag de schoonmoeder van prinses Mabel, Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix wil welkom heten, evenals mevrouw Wisse Smit, de moeder van Mabel.

Ook  hartelijk  welkom aan mevrouw Lilian Goncalves,onder meer oud –voorzitter van Amnesty International en van het Prins Clausfonds,  die straks de Geuzenpenning aan Girls not  Brides zal uitreiken.

In de hele wereld zijn nu zo’n  zevenhonderd miljoen vrouwen getrouwd voordat ze achttien jaar werden, 250 miljoen van hen werden zelfs uitgehuwelijkt voor hun vijftiende verjaardag. Het is een ongelofelijk aantal, zoveel meisjes die gedwongen waren en zijn om te trouwen met een man, vaak veel ouder dan zij. Het is onvoorstelbaar hoe vreselijk het moet  zijn om alles op te moeten geven, om je familie te moeten achterlaten , om de rest van je leven zonder eigen keuze te moeten samenleven met iemand die je vaak niet eens kende. Dat je zelf geen invloed meer hebt op je eigen toekomst. Of, zoals Prinses Mabel  het zei in een toespraak:

,,Wat herinnert u zich van uw eigen trouwdag? Was dat het geluk van die dag? De liefde? Het dansen met vrienden en familie? Of was uw trouwdag de dag dat u van school moest? Was het de dag dat u uw familie moest verlaten om met een man te moeten samenleven die u nog nooit had ontmoet, twee keer zo oud als u? Was het de dag dat u zwanger werd, hoewel u zelf nog maar een kind was?”

 

 

Dit citaat onderstreept  op indringende wijze het grote belang van het werk dat Girls Not Brides sinds 2011 doet in hun strijd tegen kindhuwelijken, die jonge meisjes van hun jeugd, rechten en toekomst beroven.

Doel van Girls Not Brides is een einde te maken aan kindhuwelijken in 2030, conform de doelstellingen van de Verenigde Naties.

Kindhuwelijken die het leven verwoesten van miljoenen jonge meisjes. Die hun gezondheid ernstig bedreigen. Die deze meisjes de kans op goed onderwijs ontnemen.

Het werk van Girls Not Brides is van immens, van levensbelang.Wij zijn trots op onze laureaat!

Dames en heren, jongens en meisjes, dan ga ik nu over tot het voorlezen van het toekenningsbesluit:

Het bestuur van de Stichting Geuzenpenning heeft, overeenkomstig de in de statuten vastgelegde doelstelling, de Geuzenpenning 2018 eenstemmig toegekend aan:

 

Girls Not Brides

 

Trouwen uit liefde is in de 21ste eeuw nog altijd niet de normaalste zaak van de wereld. Nog steeds worden jonge meisjes tegen hun uitdrukkelijke wil uitgehuwelijkt; in veel gevallen volgt een huwelijk met een veel oudere man die ze niet eens kennen. Onacceptabel, vindt Girls Not Brides. Kindhuwelijken beroven meisjes immers direct van hun jeugd, rechten en toekomst.

Sinds 2011 zet Girls Not Brides zich met hart en ziel in om een einde te maken aan deze kindhuwelijken en de meisjes te ondersteunen, onder de bezielende leiding van Prinses Mabel van Oranje en directeur Lakshmi Sundaram. In dit wereldwijde samenwerkingsverband werken meer dan 1.000 organisaties in meer dan 95 landen samen met één gemeenschappelijk doel: het stoppen van het kindhuwelijk binnen één generatie, zoals opgenomen in de UN Sustainable Development Goals.

Veel lokale, regionale en nationale regeringen zijn zich er dankzij Girls Not Brides veel meer van bewust dat het kindhuwelijk schadelijk is voor zowel het meisje als de familie en de samenleving. Bovendien hebben veel landen stappen gezet om hun wetgeving tegen kindhuwelijken aan te scherpen.

 

Met de toekenning van de Geuzenpenning spreekt het stichtingsbestuur zijn grote waardering uit voor het waardevolle en levensreddende werk van Girls Not Brides. Zij is hiermee een meer dan waardige ontvanger van de Geuzenpenning.

Vlaardingen, 13 maart 2018

 

Voor de Stichting Geuzenpenning,

 

de voorzitter,                                    de secretaris,                                    de penningmeester, 

drs. F.W. Weisglas                           mr.A.M.M. Jetten MSc                ir. H. Lindenbergh