Stichting Geuzenverzet 1940-1945
Toespraak Lakshmi Sundaram, directeur van Girls Not Brides

* De uitgesproken tekst kan op onderdelen verschillen van de geschreven tekst.

 

Koninklijke Hoogheid, dames en heren, vrienden,

 

Dankjewel Lilian voor die mooie inleiding. En tevens dank ik de Stichting Geuzenpenning voor de toekenning van deze prestigieuze onderscheiding aan Girls Not Brides.

 

Wij zijn met name vereerd omdat door de toekenning van deze onderscheiding u erkent dat het kindhuwelijk een een grove schending van de mensenrechten is: het ontneemt elk jaar 15 miljoen meisjes het recht om te kiezen of, wanneer en met wie ze willen trouwen. Maar een kindhuwelijk doet meer dan dat alleen. Het ontneemt meisjes ook hun recht op gezondheid, onderwijs en een leven zonder geweld.

 

Wat deze Geuzenpenning tevens benadrukt is dat we geen einde kunnen maken aan kindhuwelijken zonder een krachtige, wereldwijde beweging met de burgermaatschappij stevig verankerd in haar midden. Bij Girls Not Bridesworden door onze samenwerkingsverbanden in de burgermaatschappij, grote en kleine organisaties van over de hele wereld samengebracht. We weten dat door samen te werken we sterker zijn, we van elkaar leren en we meer effect hebben – samen kunnen we het leven verbeteren van meisjes over de hele wereld.

 

Onze leden en partners zijn gedreven om kindhuwelijken te stoppen omdat dit de kern is van veel ontwikkelingsproblemen in de wereld die we willen oplossen, en een hindernis vormt voor vooruitgang. Kindhuwelijken houden meisjes, hun families en hele samenlevingen gevangen in een cyclus van armoede. Het beperkt miljoenen meisjes in het benutten van hun mogelijkheden en het leiden van een gelukkig, veilig en productief leven. Een kindhuwelijk betekent voor meisjes vrijwel altijd het einde van hun opleiding. Het betekent een verhoogde kans op geweld en seksueel overdraagbare aandoeningen, zoals HIV. En het betekent bij zwangerschap en bevalling heel vaak een toename van de complicaties, soms zelfs hun dood.

 

Maar de gevolgen van een kindhuwelijk gaan zelfs nog verder dan rechten en ontwikkeling. Recent onderzoek door de Wereldbank heeft aangetoond dat kindhuwelijken de wereldeconomie biljoenen dollars kost. Door dit probleem bij de horens te vatten en meisjes te helpen naar school te blijven gaan, kunnen landen over de hele wereld hun economie verbeteren en een betere toekomst voor hun bevolking realiseren.

 

Het zijn niet alleen de leden van Girls Not Brides die het belang ervan inzien om kindhuwelijken te stoppen. Ik wil benadrukken dat de Nederlandse regering – en de Nederlanders – al heel lang voorstanders zijn die voorop lopen in activiteiten om de positie van meisjes te versterken en een einde te maken aan kindhuwelijken. Wij dringen erop aan dat u dit prioriteit blijft geven, onder andere door programma's te steunen voor verbetering van reproductieve gezondheid en onderwijs voor meisjes.

 

De betrokkenheid van dit land beperkt zich niet tot de overheid, maar uit zich ook via het werk van geweldige stichtingen, zoals de Nationale Postcode Loterij en de Ikea Foundation, die vrijgevig de programma's voor het stoppen van kindhuwelijken steunen.

 

Hier in Nederland kunt u ook het bewijs zien hoe Girls Not Brides in de praktijk werkt. We hebben nu een sterk nationaal samenwerkingsverband – Girls Not Brides Nederland – waarin meer dan 20 allianties en organisaties uit de burgermaatschappij zich hebben verenigd. Samen werken ze onvermoeibaar om een halt toe te roepen aan kindhuwelijken in Europa en daarbuiten.

 

En het goede nieuws voor iedereen die betrokken is bij dit probleem is dat we nu weten wat we moeten doen om kindhuwelijken te stoppen. Gedurende de afgelopen zes jaar heeft Girls Not Brides het onderzoek ernaar geanalyseerd, met experts gesproken en met de gemeenschappen samengewerkt om het probleem in kaart te brengen. En het is niet moeilijk te begrijpen.

 

Samen hebben we vier belangrijke werkgebieden geïdentificeerd:

 

EEN: We moeten de positie van meisjes versterkendoor middel van programma's die in hen investeren. Wanneer meisjes zich bewust zijn van hun rechten, en daar ook gebruik van kunnen maken, zullen ze in staat zijn een andere toekomst na te streven dan een kindhuwelijk.

 

TWEE: We moeten de mentaliteit veranderen die meisjes minderwaardig vindt en ouders doet beslissen om hun dochters te jong uit te huwelijken. Lokale organisaties, in gemeenschappen waar kindhuwelijken voorkomen, zijn vaak het meest geschikt om dit te doen. Zij kunnen respectvol werken met alle mensen die de beslissingen over het leven van meisjes nemen of beïnvloeden, waaronder ouders, leraren en religieuze en traditionele leiders.

 

DRIE: We moeten ervoor zorgen dat meisjes toegang krijgen tot de faciliteiten die ze nodig hebben, waaronder onderwijs, juridisch advies en gezondheidszorg, zowel van de overheid als de burgermaatschappij.

 

VIER: We moeten ervoor zorgen dat er wetten en beleidslijnen voorhanden zijn die meisjes beschermen en ondersteunen, en dat deze wetten en beleidslijnen daadwerkelijk worden geïmplementeerd.

 

Zoals ik al zei: het is niet moeilijk te begrijpen, maar dat wil niet zeggen dat het gemakkelijk is. Als we echt gemotiveerd zijn om kindhuwelijken uit te bannen, dan moeten we langdurig samenwerken met mensen van allerlei soorten organisaties en van alle rangen en standen.

 

Dat is wat de leden van Girls Not Brides elke dag overal ter wereld doen in hun rechtstreekse activiteiten met meisjes en gemeenschappen. Maar ook tijdens het werken met overheden, om te garanderen dat verplichtingen jegens burgers worden nageleefd, met name verplichtingen betreffende mensenrechten en gendergelijkheid.

 

Daarom ben ik zo verheugd dat Kawusada van Girls Not Brides -lid NORSAAC vandaag aanwezig is om ons te vertellen over het werk van haar organisatie in de bestrijding van kindhuwelijken in Ghana. Het zijn activisten zoals Kawusada die ervoor zorgen dat we van een wereld waarin het stoppen van kindhuwelijken voor ondenkbaar en onmogelijk werd gehouden, veranderen naar een wereld waarin het stoppen van kindhuwelijken onvermijdelijk is geworden.