Stichting Geuzenverzet 1940-1945
Toespraak burgemeester Lamers van Schiedam bij de Geuzengraven

Dames en heren,

Voor uw vrijheid zijn zij gevallen. Voor onze vrijheid zijn zij gevallen. Hier op de begraafplaats bij het Geuzengraf zien we heel duidelijk de offers die mensen voor onze vrijheid hebben gebracht. Het stoppen van terreur, het stoppen van oorlog, het stoppen van haat. De mensen die hier herdacht worden hebben voor hun verzetsacties de hoogste prijs betaald: zij gaven ervoor hun leven.
We zijn vandaag aanwezig op de Algemene begraafplaats ‘Emaus’. Het is een blijvende plek van herdenking. En door de Geuzenpenning elk jaar uit te reiken laten wij zien dat de offers die gebracht zijn niet in stilte verdwijnen. Wij tonen aan dat wij ook zoveel jaren later daar nog altijd het grootste respect voor hebben en dat het ook een voorbeeld voor het heden is.

Dat ik hier in Vlaardingen als burgemeester van Schiedam deze toespraak houd, vind ik niet alleen een eer. Het toont ook het regionale karakter van de Geuzen aan. Zij komen uit alle gemeenten in de regio. Maar zij zijn vooral ook een landelijk symbool. Een symbool van verzet tegen onrecht en haat. Dat verzet vond in de Tweede Wereldoorlog in het hele land plaats. Een moedig verzet tegen onmenselijkheden. Gelukkig is er nog altijd verzet tegen onrecht. Maar helaas is dat verzet nog altijd nodig. Het is wrang te merken dat de lessen uit het verleden, die zoveel onschuldigen het leven kostten, nog steeds niet geleerd zijn. Vrijheid of het niet hebben daarvan speelt nog altijd. En dat zal helaas ook in de toekomst zo blijven.

Daarom is het belangrijk om te herdenken en om de Geuzenpenning uit te reiken. Om te laten zien dat het van het grootste belang is te strijden tegen onrecht. Dat levert successen op, zoals bij de Laureaten die later vandaag de Geuzenpenning uitgereikt krijgen.
Maar ook de Laureaten stellen: “er is nog veel te doen”. Laten wij daar bij stilstaan en niet vergeten dat wij niet stil moeten blijven zitten. Dat het soms nodig is om op te staan en te zeggen: “zo niet verder”.

En gelukkig is er verzet. Gelukkig wás er verzet. Gelukkig zijn er mensen die tegen onrecht in actie komen en kwamen. Ook al kost dat soms alles wat zij hebben of hadden.

Voor uw vrijheid zijn zij gevallen.