Stichting Geuzenverzet 1940-1945

DONATEUR WORDEN?

U kunt donateur worden van de Stichting Geuzenpenning. U steunt daarbij ons werk. Tevens krijgt u dan jaarlijks de gelegenheid om de uitreiking van de Geuzenpenning bij te wonen. U kunt bijvoorbeeld voor 10,- per jaar donateur worden, maar elk ander bedrag is ook welkom.

U kunt een bedrag overmaken op onze postbankrekening NL28 INGB 0000 5575 57 of onze bankrekening NL82 ABNA 0258 5582 10 ten name van de Stichting Geuzenpenning te Vlaardingen onder vermelding van 'donateur'. Wij vragen u verder om tegelijkertijd een mail te sturen naar st.geuzenpenning@vlaardingen.nl of ons op te bellen via telnr. 010-2484976 om te melden dat u donateur bent geworden. U krijgt dan jaarlijks een uitnodiging om de uitreiking van de penning bij te wonen.

 

e-mail: ST.GEUZENPENNING@VLAARDINGEN.NL

telefoonnummer: 010-2484976