Stichting Geuzenverzet 1940-1945

De Geuzenpenning

De zilveren Geuzenpenning die de Stichting Geuzenpenning uitreikt, is geïnspireerd op de Geuzenpenning uit de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648), toen Nederlandse edelen zich verzetten tegen de Spaanse overheersing. De penning toont twee in elkaar grijpende handen als teken van verbondstrouw en een bedeltas waaraan twee kalebassen als drinknappen hangen. Het opschrift luidt: ‘Jusques à porter la besase.’ Dit betekent: ‘Tot het dragen van de bedelzak.

 

Hieronder een overzicht van organisaties en personen die de Geuzenpenning hebben ontvangen.