Stichting Geuzenverzet 1940-1945

Stichting Geuzenpenning

De Geuzen waren de eerste verzetsstrijders in de Tweede Wereldoorlog. Zij kwamen al direct na het begin van de oorlog in opstand tegen de Duitse bezetter. Het Geuzenverzet ontleende zijn strijdbare naam aan de historische Geuzen uit de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648).

De Geuzen hebben vrijheidsvlam in oorlog ontstoken
De verzetsgroep ‘De Geuzen’ heeft in Nederland de vrijheidsvlam ontstoken en doorgegeven. De Stichting Geuzenverzet 1940-1945 werd opgericht om de idealen van en de nagedachtenis aan deze Geuzen levend te houden en te zorgen dat het vuur blijft branden, ook bij jongeren.

Doelstelling: democratie behouden en waakzaamheid vergroten
De doelstelling is om de democratie in Nederland in stand te houden en te bevorderen en de waakzaamheid te vergroten tegen alle vormen van dictatuur, discriminatie en racisme.

Jaarlijkse uitreiking Geuzenpenning
Sinds 1987 reikt de stichting jaarlijks een Geuzenpenning uit als eerbetoon aan personen en/of instellingen die zich op bijzondere wijze hebben ingezet voor democratie of tegen dictatuur, discriminatie en racisme.